Điểm bán Lợi sữa Mabio tại Đông Anh
Tên NT / ĐLĐịa chỉSố điện thoại
QT Bình Nguyên
Đội 7 - Thôn Bầu - Kim Chung - Đông Anh - HN
0975469144
QT Bác Lanh
số 72 - Tổ 4 - Thị trấn Đông Anh - HN
0986216246
NT Hồng LiênTổ 13 Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh0963368188