Thành Phần Cấu Tạo

Mỗi viên chứa:

Cao Chè vằng: …………….200mg

Cao Bạch biển súc: …………….80mg

Cao Ích mẫu: …………….80mg

Cao Hương phụ: …………….60mg

Cao Tàu bay: …………….60mg

Tinh bột, Lactose, Magnesi stearat vừa đủ 1 viên nén.

Xem thêm về sản phẩm

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI